Модул "Договори"

Лесно въвеждане на вашите договори с имотите и собствениците към тях

Модул "Рента"

Автоматично изчисляване на рентата за всеки собственик; Авансово изплащане на рента

Модул "ЛП и СД"

Въвеждане на заявени декари за лично ползване и среден добив за всеки собственик

Модул "Натури"

Въвеждане на специфични натури (брашно, олио и други) за всеки собственик

Модул "Блокове"

История по години за извършените обработки на даден блок

Модул "Обработки"

История за засажданите култури в определен блок, Дневник за растителна защита

Модул "Справки"

Голям набор от детайлни и подробни справки, както и изготвяне на индивидуални

Модул "Горива"

Информация за изразходеното гориво и попълване на Дневник за горивата

Софтуерен продукт ЕВРОЗЕМ ОЧЕРТАВАНЕ