МОДУЛ ДОГОВОРИ

Управлението на всяко едно земеделско стопанство независимо дали е частна фирма или земеделска кооперация е свързано със сериозен документоборот, изготвяне на справки към администрацията, изплащане на рента и т.н. Ако ви е писнало всяка година да ровите в папки, преписвате договори, попълвате справки, следите изплатената и неизплатената рента и всичко това го вършите на ръка - ЕВРОЗЕМ ДОГОВОРИ е вашето решение! Неговата цел е да систематизира информацията за сключени договори, арендодатели и имоти към тях, изплатена рента, лично ползване и среден добив, и така да Ви спести ценно време. След като информацията вече е въведена Вие ще забравите за писането на договори, изчисляване на рента, попълването на декларации и справки към администрацията, следенето на изтичащи договори тъй като "ЕВРОЗЕМ ДОГОВОРИ" автоматично ще върши това вместо вас.

С няколко натискания на мишката можете да:

  • направите справка за собственик, имот или договор;
  • разпечатите попълнен договор за наем или аренда;
  • да видите изтичащите или вече изтеклите договори;
  • да попълните Декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ;
  • да попълните Декларации по чл. 70 от ППЗСПЗЗ;
  • да попълните Анкетна карта за регистрация на земeделски производител.

Процесът на създаване на договор е максимално улеснен и се състой от няколко стъпки. В първата стъпка въвеждате обща информация за договора, като дата на сключване, тип на договора, срок и рента. Към всеки договор може да въведете и допълнителна информация за сключени анекси, дата на вписване в Поземлена комисия, дата на вписване в Служба по вписванията.

Втората стъпка е да въведете собствениците към договора. В един договор може да въведете повече от един собственик, като за всеки собственик се записва притежаваната от него идеална част.

Третата стъпка е да въведете имотите към договора. За всеки имот можете да въведете номер, НТП, категория, местност, предоставената за обработване площ, площ по документ, необработваемата от предоставената площ и поливност. В програмата може да се въвежда номер на имот с 6 или 8 цифри.

След като създадете договора, по всяко време може да разпечатите автоматично бланка на договора или да го редактирате. За всеки клиент може да бъде изготвена инвидуална бланка на договор за наем и аренден договор както и другите видове договори.

Софтуерен продукт ЕВРОЗЕМ ОЧЕРТАВАНЕ