ЕВРОЗЕМ ПРО

700 лв с включен 200 лв годишен абонамент
 • До 3 фирми
 • Включва всички описани модули
 • Индивидуални бланки договор
 • Безплатни консултации по всяко време
 • Годишен абонамент след първата година 200 лв

ЕВРОЗЕМ СУПЕР ПРО

1200 лв с включен 200 лв годишен абонамент
 • Всички модули от версия ЕВРОЗЕМ ПРО
 • Многофирмена версия
 • Безплатно разработване на индивидуални справки
 • Многофирмени справки и ведомост
 • Връзка с ЕВРОЗЕМ ОЧЕРТАВАНЕ

ЕВРОЗЕМ КООП

800 лв с включен 200 лв годишен абонамент
 • Включва всички описани модули
 • Индивидуални бланки договор
 • Член кооператори и изплащане на дивиденти
 • Безплатно разработване на индидуални справки
 • Годишен абонамент след първата година 200 лв
ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ СА БЕЗ ДДС !