РЕДАКТИРАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИИ ПО ЧЛ.69 И ЧЛ.70 ОТ ППЗСПЗЗ

Целта на статията е да покаже как да отворите и визуализирате правилно файловете с декларации по чл.69 и чл.70 ППЗСПЗЗ генерирани от "ЕВРОЗЕМ ДОГОВОРИ" в случай че искате да ги редактирате на ръка. За да изпълните тази задача, моля следвайте стъпките описани по-долу:

1. Изберете Start->Control Panel. Ако менюто вие е на български изберете Старт->Контролен панел, както е показано на снимката отдолу:

2. От новопоявилия се прозорец в десния горен ъгъл изберете View by->Large icons. Ако менюто ви е на български Преглед по->Големи икони, както е показано на снимката отдолу:

3. От новопоявилите се икони изберете Region and Language. Ако менюто ви е на български Регион и език, както е показано на снимката отдолу:

4. От новопоявилия се прозорец изберете Format: English(United States). Ако менюто ви е на български Формат: Английски(Съединени щати), както е показано на снимката отдолу:

5. След това натиснете бутон Additional Settings. Ако менюто ви е на български натиснете бутон Допълнителни настройки, както е показано на снимката отдолу:

6. От новопоявилия се прозорец в поле List separator: изберете точка и запетая. Ако менюто ви е на български от поле Разделител в списъци изберете точка и запетая и натиснете бутон ОК и след това отново бутон ОК, както е показано на снимката отдолу:

7. Затворете файла с съответната декларация и го отворете отново. При повторно отваряне с новите настройки файлът трябва да се отвори както го очаквате.

Софтуерен продукт ЕВРОЗЕМ ОЧЕРТАВАНЕ