МОДУЛ ГОРИВА

Основната цел на този модул е попълване на Дневника за горива с намален акциз по чл. 47 от ЗСПЗЗ. Всеки регистриран земеделски производител, който ползва газьол в дейността си, има право да получи ваучери за закупуване на гориво с намалена акцизна ставка. За да ползвате дизел с намален акциз, е необходимо да водите и подадете този дневник.

Може да въведете всяко проведено мероприятие свързано с определена земеделска култура която е засята в блока.

След като въведете проведените мероприятия, ЕВРОЗЕМ ДОГОВОРИ генерира попълнен дневник за използваните горива през изминалата година, който може да предадете в контролно техническата инспекция (КТИ).

Софтуерен продукт ЕВРОЗЕМ ОЧЕРТАВАНЕ