МОДУЛ НАТУРИ

Този модул, а и по принцип цялата програма са проектирани максимално да отговорят на вашите изисквания. В различните региони на страна има голяма разнообразие от типове раздавани натури, затова програмата позволява Вие сами да си създадете отделни типове натура (олио, оцет, брашно, кюспе и т.н.). Предимствата на този модул са:

  • Въвеждане на натури за всеки арендодател според желанията му;
  • Въвеждане на себестойност за всяка натура, която се взема предвид при автоматичното изчисляване на рента;
  • Няма ограничение в раздаваните натури т.е. всеки сам въвежда натурите, които ще се използват;
  • Детайлна справка, която Ви дава информация за заявените натури, тяхното количество, каква част от тях са раздадени, на каква стойност са раздадените натури и др. като тази информация се съхранява и за предишни стопански години. Тази справка може да получите както за дадено землище, така и за цялата фирма.;

Софтуерен продукт ЕВРОЗЕМ ОЧЕРТАВАНЕ