МОДУЛ РЕНТА

С помощта на "ЕВРОЗЕМ ДОГОВОРИ" лесно може да изчислите и изплатите рентата.

Някои от основните предимства на програмата са:

  • Рентното плащане може да бъде в пари и натура;
  • Автоматично попълване на ведомост за изплащане на рентата;
  • Автоматично попълване на разходен касов ордер за всяко плащане;
  • За всеки собственик имате информация каква рента трябва да получи и колко е взел за отделните стопански години;
  • Автоматично се изчислява продукцията, която трябва да получи всеки собственик;
  • Справка за общотото количеството от всяка култура, което трябва да получат собствениците;
  • Автоматично може да променине рентата по всички договори в едно землище без да редактирате всеки договор поотделно;
  • История на изплатената рента по години и собственици;

ЕВРОЗЕМ ДОГОВОРИ позволява индивидуално форматиране на ведомостта за рента изцяло съобразено според изисквания на клиента.

Ведомостта за изплащане на рента може да бъде конфигурирана както на ниво землище така и на ниво фирма или смесено.

Софтуерен продукт ЕВРОЗЕМ ОЧЕРТАВАНЕ